HR szkolenia Trójmiasto

HR Szkolenia – oferta

Zestawienie silnych i słabych stron oraz zagrożeń i szans pozwala na opracowanie efektywnych działań długookresowych w obrębie HR. Na tym etapie najistotniejsze jest określenie, jaki sposób zadania realizowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi wpływać będą na realizację głównych celów biznesowych organizacji, jako całości. Pominięcie tego elementu oznaczać będzie, że w późniejszym etapie nie będzie możliwa efektywna ocena skuteczności prowadzonych działań.

Zasoby ludzkie firmy mają wiele cech odróżniających je od innych zasobów przedsiębiorstwa. Jedną z nich jest stosunkowo duża bezwładność, czyli mała możliwość wprowadzenia szybkich zmian. Pozyskanie przez organizację nowych kompetencji to zadanie na wiele miesięcy- lub nawet lat.

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) można zdefiniować jako działania organizacji związane z pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem siły roboczej działającej efektywnie. Termin ten jest pewnym skrótem, który czasem powoduje nieporozumienia – to nie ludzie są zasobem, lecz dysponują oni zasobami: wiedzą, zdolnościami, itp. Pamiętać jednak należy, że podpisując umowę zatrudniamy całego człowieka, a nie tylko zasoby, którymi dysponuje.

Nacisk w ZZL jest kładziony nie tylko na realizację zadań zleconych pracownikom, ale również na komunikację z pracownikami, ich utożsamianie się z organizacją, pozyskiwanie i motywowanie ludzi.

Nasza oferta ma wspierać działania HR

Rozwiązywanie konfliktówMiejsce: Hotel Mercure Gdynia1490,00 pln netto09/10.05.2024
02/03.09.2024
14/15.11.2024
Zarządzanie wiedzą szkolenieMiejsce: Hotel Mercure Gdynia1490,00 pln netto03/04.06.2024
14/15.10.2024
Mobbing w pracy szkolenieMiejsce: Hotel
Mercure Gdynia
Cena: 1490,00 pln netto10/11.06.2024
05/06.09.2024
21/22.11.2024
Rozliczanie czasu pracyMiejsce: Hotel Mercure Gdynia
Cena: 990,00 pln netto12.06.2024
11.09.2024
11.12.2024
ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER szkolenieMiejsce: Hotel Mercure Gdynia
Cena: 1490,00 pln netto13/14.06.2024
30.09/01.10.2024
05/06.12.2024
Szkolenie Rekrutacja i Selekcja/a>Miejsce: Hotel Mercure Gdynia
Cena: 1490,00 pln netto23/24.05.2024
26/27.08.2024
18/19.11.2024

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

04/22/2017

Może ci się także spodobać…