Asertywność szkolenie nad morzem

Asertywność i Aikido co łączy te dwa pojęcia? Czym jest asertywność?Asertywność jest umiejętnością, która przejawia się w bezpośrednim sposobie wyrażania własnych myśli, uczuć, potrzeb oraz dbałości o własne prawa bez naruszania praw innych osób.Nie jest cechą...