SZKOLENIE Prezentacja i autoprezentacja – sztuka wystąpień publicznych

WstępSzkolenie dotyczące prezentacji i autoprezentacji, będącego sztuką wystąpień publicznych, zostało opracowane z myślą o podniesieniu kompetencji relacyjnych, zwłaszcza wśród kadry zarządzającej. Głównym celem jest zdobycie wiedzy z zakresu retoryki, czyli sztuki...

Warsztat kierowniczy dla lidera brygadzisty mistrza produkcji

Warsztaty rozwojowe LIDERA produkcji Pogram szkolenia: Warsztat kierowniczy dla Brygadzisty/Mistrza/Kierownika produkcjiWstęp:W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, rola kierownika zespołu produkcyjnego stanowi kluczowy element sukcesu organizacji....

Motywacja szkolenie Gdańsk Gdynia

Motywowanie ludzi do pracy - jak zbudować nasz zespołowy mini system motywacji? Ludzie chcą być zauważeni.Pragną uznania swych osobistych osiągnięć i wkładu w osiągnięcia zbiorowe.Często uznanie jest formą podziękowania.Osobiste osiągnięcie jako takie jest...